Utmerkelser

Priser

2017 Nohrcons diplom for årets skolebygg
Bø skole

2017 Landskapsarkitekturprisen, hederlig omtale 
Schandorffs plass

2015 Oslo bys arkitekturpris, hederlig omtale 
Bjørnsletta Skole

2011 Norsk Designråds Innovasjonspris for universell utforming, kategori landskap
Schandorffs plass

2010 Statens byggeskikkpris
Gjerdrum Ungdomsskole

2009 Oslos bys arkitekturpris, hederlig omtale
Kastellet skole

2008 SVV Vakre vegers pris
Vollen i Asker

2006 RIBA international Awards
Kastellet skole

2002 Utdannings- og Forskningsdepartementets Skolebyggpris
Bakkeløkka ungdomsskole.

1. premie i konkurranser

2022 Aursmoen skole og barnehage,
Aurskog-Høland kommune

2020 Utkikkspunkt til Sivlefossen, Voss kommune

2019 Oksenøya, Bærum kommune

2017 Levre barneskole, Bærum kommune

2013 Bø skule, Hå Kommune

2011 Larvik skole med familiesenter, Larvik

2010 Haukerød skole, Sandefjord

2009 Hammer ungdomsskole, Lørenskog

2009 Hokksund ungdomsskole, Øvre Eiker

2008 Holmen sentrumsutvikling, Risør

2008 Kunnskap og kultursenter, Mo i Rana

2007 Klosterøya byutvikling, Skien

2007 Gjerdrum Ungdomsskole, Ask

2005 Ternevika boligområde, Kristiansand

2002 Nasjonalbiblioteket nybygg og park, Oslo

2002 Sør Tromsøya sykehjem, Tromsø

2001 Kastellet barne- og ungdomsskole, Oslo

1999 Maura boligområde, Nannestad