HURRA!

Vi er innstilt som vinner av Aursmoen skole og barnehage med konseptet Tripp Trapp Tre! Vi gleder oss stort til å fortsette samarbeidet med Backe og Arkitektgruppen lille frøen AS. Et lite utdrag fra bedømmelsesrapporten:

«Tripp Trapp Tre har en spennende disposisjon av utearealene. Overvannshåndtering er foreslått med åpne vannveier og økologiske korridorer som bringer skogen inn mellom byggene. Dette skiller lekearealene for ulike trinn på en naturlig måte, og det er vist muligheter for uteskole- og utforskende læringsarealer utendørs. Skolebyggets kompakte form gir mye uteareal mot syd og vest. Plassering av barnehagens tilbygg gir et stort og beskyttet uteareal.»

God påske fra alle oss hos Østengen og Bergo!

Illustrasjon: Arkitektgruppen Lille Frøen AS