Illustrasjon: Regnskogfondet

Regnskogen gir liv til millioner av mennesker og dyre- og plantearter. Konsekvensene av ødeleggelsene her er derfor både katastrofale og uopprettelige. Unike plante- og dyrearter forsvinner, mennesker drives fra hjemmene deres, klimaet blir varmere og mer ustabilt og klimagasser slippes ut i atmosfæren. Regnskogfondet arbeid for å bekjempe ødeleggelsene og bevare regnskogene er svært viktig. Vi i Østengen & Bergo er stolte av å være regnskogspartner i Regnskogfondet og oppfordrer andre bedrifter til å gjøre det samme.

For mer informasjon følg denne linken.