Veidekke sammen med Østengen & Bergo landskapsarkitekter, Arkitema architects og Arkitektgruppen Lille Frøen  skal skape liv på Oksenøya på Fornebu.

Bærum Kommune har utpekt Team Veidekke som vinneren i konkurransen om å utvikle et ca. 75.000 m² stort område på Oksenøya på Fornebu. Veidekke har sammen med Arkitema Architects, Arkitektgruppen Lille Frøen og Østengen & Bergo Landskapsarkitekter utviklet et konsept for en sammenhengende bebyggelse som kommer til å inneholde en skole med sportshall, et bo- og behandlingssenter, en barnehage og et stort utendørsanlegg med møtesteder for lokalområdet. Lille Frøen skal stå for utformingen av skolen, Arkitema står for de arkitektoniske løsningene av barnehagen og bo- og behandlingssenteret, mens Østengen & Bergo har ansvaret for landskapet. Prosjektet i sin helhet skal sikre en variert ny bydel med mange bæredyktige løsninger gjennom hele området.

Oksenøya senter er tenkt som et bæredyktig område hvor fellesskap er i fokus. De ulike institusjonene vil samle flere generasjoner i området, til stor glede for store og små.

Veidekke

Bærum kommune