Skjervsfossen har fått omtale i den siste utgaven av det internasjonale magasinet for samtidig landskapsarkitektur – Topscape Paysage. Artikkelen går blant annet i dybden av prosjektets utforming, materialbruk og ikke minst beskrivelsen av den fantastiske naturen i området. Verdt å lese!