Østengen & Bergo AS og Gullik Gulliksen AS slår seg sammen!

«Målet er å styrke markedsposisjonen og bygge en mer robust enhet» sier de daglig lederne Kari Bergo og Heidi Borgersen i hhv. Østengen & Bergo AS og Gullik Gulliksen AS.

Den senere tid er det ført samtaler mellom firmaene og det er nå inngått avtale om å starte opp i felles firma f.o.m. 1. januar 2022.

Vi skal fokusere på det vi kan best, nemlig landskapsarkitektur, og forene kreftene i de to firmaene, så vi fremstår ytterligere mer solide, med bredere kompetanse og større erfaringsgrunnlag. Dette så vi skal kunne påta oss flere og større oppdrag i tiden som kommer.

Høsten skal benyttes til å bygge et felles lag og få på plass en effektiv og solid organisering av virksomheten sier Kari Bergo som blir daglig leder i det nye firmaet.

For ytterligere informasjon:

Kari Bergo, daglig leder Østengen & Bergo AS, tlf. 909 12 346

Heidi Borgersen, daglig leder Gullik Gulliksen AS, tlf. 913 96 001