To av våre prosjekter, Skjervsfossen naturvandring og Bygdøy kyststi, er omtalt i siste utgave av Arkitektur N nr. 5/2018. I utgaven kan du lese hvordan stiene og naturvandringene er tilpasset to svært ulike landskap, den ene i en smal dal med bratt terreng og et dramatisk fossefall og den andre gjennom våtmarksområder og fjellknauser langs kystlinjen til Bygdøy innerst i Oslofjorden.