Et av våre mest omtalte og prisbelønte prosjekter, Schandorffs plass, er en av seks videoer i et filmprosjekt kalt «Nødvendig for noen – bra for alle». Filmprosjektet er produsert av Sanden Media og handler om betydningen av og ulike oppfatninger om universell utforming.

Følg denne linken for å høre Kari fortelle mer om hvordan man både kan ta hensyn til universell utforming og skape et attraktivt byrom!