Voss sentralidrettsanlegg og idrettstorg

  • Sted: Voss kommune
  • Oppdragsgiver: Voss kommune
  • Areal: 7.5 daa
  • Status: Mulighetsstudie

Prosjektet omfatter utforming av idrettstorget ved sentralidrettsanlegget på Voss. Omringet av vakkert landskap ligger idrettstorget sentralt mellom Vossabadet og idrettsanlegget med kort avstand til både Voss Gymnas og Voss sentrum.

En sentral problemstilling i prosjektet har vært de store terrengforskjellene som preger tomten. I dag fungerer arealet som tilkomstområde for myke trafikanter fra flere kanter, men de store terrengforskjellene skaper lite tilrettelagte overganger og møteplasser mellom ballbanene og byggene. Det har derfor vært viktig å legge til rette for løsninger som knytter områdene bedre sammen. Torget etableres som en myldreplass, med rom for opphold, aktivitet, sykkelparkering og ferdsel. Plassen er fleksibel. De store sittemøblene kan plasseres på ulike måter eller fjernes slik at torget kan brukes til festivalplass med telt. Eksisterende furutrær på torget bevares. Det suppleres med flere furutrær. Eksisterende tilskuerhaug fjernes til fordel for en universelt utformet gangveg og et stort solfylt og lunt amfi med sittekanter og rampeløsning. Det etableres små leke og oppholdsplasser langs den nye gangveien.