Friområde strandsone på Voss

  • Sted: Voss kommune
  • Oppdragsgiver: Voss kommune
  • Areal: 3.9 daa
  • Status: Forprosjekt

I forbindelse med utbyggingen av Park Hotell Vossevangen har Østengen & Bergo bistått med planer og anbudsmaterialer for opparbeidelse av friområdet/strandsonen mellom Park Hotell Vossevangen og Voss Kulturhus. I prosjektet har vi hatt fokus på å siktlinjer ned mot Vangsvatnet og at ny brygge og båtslipp er synlig fra hovedveien. Det har vært viktig å sikre en god atkomst for avfallshåndteringen hos Voss Kulturhus, samt å rydde opp i dette området. Ny brygge ned mot Vangsvatnet er laget med sittetrinn for opphold og bryggen kan nås vi gangtrinn i sitteamfiet eller via båtslippen. På den måten har flere tilgang til bryggen. Gangveien er lagt om slik at den er universelt utformet og slik at den ligger adskilt fra trafikkarealene for å øke trafikksikkerhet i området.