Voksen Skole

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Undervisningbygg Oslo KF
  • Areal: 5600 m2
  • Status: Ferdigstilt 2016

Voksen skole har fått nytt bygg for spesialelever og 7. klasse. I den forbindelse har et midlertidig bygg blitt revet og deler av skolens utearealer blitt oppgradert. I prosjektet har det blitt lagt vekt på å skape attraktive, gode og robuste oppholds- og aktivitetsområder for elever tilknyttet skolens spesialavdeling. Trafikkarealet er plassert og strukturert slik at gode gangforbindelser er ivaretatt. Drop off-sone for taxi er plassert nært nybyggets hovedinngang og gir plass til flere taxier samtidig.

Skolens nybygg er bygget nord for eksisterende skolebygg. Det nye bygget skaper to smale rom mot eksisterende bygg og i øst er det et åpent, solrikt areal for aktivitet og opphold. Spesialavdelingens uteområde er avskjermet fra resten av skolegården med gjerde. Gjerdet har en spennede og skulpturell utforming, som innbyr til bruk fra begge sider og kan være et ikon for skolen. Det avskjermede området kobles mot den øvrige delen av skolegården via port som kan åpnes. Dette gjør at elever tilknyttet skolens spesialavdeling kan bruke den andre delen av skolegården sammen med skolens øvrige elever. I direkte tilknytning til det avskjermede området er det etablert en aktivitetsøy som ikke er avskjermet.