Vevang P-plass og tursti

  • Sted: Atlanterhavsveien, Eide
  • Oppdragsgiver: SVV Turistveiprosjektet
  • Areal: 1500 m2
  • Status: Forprosjekt 2012

Eide kommune planlegger kyststi på Vevang langs svabergene samt etablering av kunstverk, p-plass og informasjonspunkt i tilknytning til dette. I den forbindelse har Statens Vegvesen ved Turistvegprosjektet engasjert oss til å vurdere trase samt utforming av p-plass.

Vi har laget en enkel landskapsanalyse med plassering av turstien i landskapet, prinsipp for utformingen av stien i ulike terrengsituasjoner, samt utforming av p-plass med informasjonspunkt. Parkeringen legges i et eksisterende masseuttak, i et søkk i landskapet. Det er lagt vekt på å skape en innbydende p-plass som leder besøkende inn på plassen fra Atlanterhavsvegen.

Parkeringen skjermes mot et massedeponi ved hjelp av to voller. Toppen av vollene er lagt 2-5 m lavere enn terrenget rundt og skaper slik et mindre rom hvor p-plassen ligger. Her etableres det en vegetasjonsøy. Den nordlige delen av øya er avsatt til et informasjonspunkt og avfallsbeholdere. Det er valgt et enkelt formspråk på p-plassen tilpasset områdets robuste karakter.