Vahlsgate

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Skanska commercial development
  • Samarbeidspartner: Dyrvik Arkitekter
  • Areal: 9200 m2 ink. sedumtak
  • Status: Rammesøknad 2013

Det historiske Sundskartalet ligger sentralt i Oslos bystruktur, rett ved Akerselvas bredder. Her finnes gamle industribygg, en frikirke og en gammel murvilla. I dette særegne kvartalet bygges nytt hovedkvarter for Entra og Skanska med en flerbrukshall for områdets barn og unge i underetasjen.

Mellom nybygg og eksisterende bygg dannes små gater og plasser med forskjellig karakter. På den største plassen som vender mot Akerselva trekkes vegetasjonsbildet fra elva inn som motiv, samtidig som friluftskafeen skjermes mot biltrafikk. Foran hovedinngangen etableres en urban plass med sittemuligheter langs en grønn vegg med klatreplanter eller under et lett tak av kirsebærtrær. Foran inngangen til flerbrukshallen skapes en plass hvor det legges til rette for aktivitet og opphold for barn og unge.

Sundskvartalets historiske karakter videreføres i de nye uteområdene i form av materialer og farger, samt gjenbruk av rivningsmaterialer.

BREEAM prosjekt (Building, Research, Establishment – Environment Assessment Method)