Universitetsgata 7-9 /Tullinkvartalet

  • Sted: Oslo kommune
  • Oppdragsgiver: Insenti AS/Entra eiendom
  • Samarbeidspartner: Cubo Arkitekter AS
  • Areal: 2.9 daa
  • Status: Forprosjekt

Universitetsgata 7-9 skal bli et nytt og attraktivt kontorbygg i sentrum av Oslo, med utadrettet virksomhet på bakkeplan.
Prosjektet har høye miljøambisjoner med flere grønne tak og fokus på etablering av bynatur. Forprosjektet er en del av Tullinkvartalet som for tiden gjennomgår store endringer. Kvartalet åpnes opp for publikum med snarveier og offentlig tilgjengelige byrom. Målet er å skape frodige passasjer og hyggelige indre gårdsrom for rekreasjon og kafèliv.

Prosjektet knytter seg til og påvirker omlegging av Universitetsgata for sømløse overganger og gjensidige fordeler. En utfordring har vært å sikre universell utforming med tydelig og god fremkommelighet i trange passasjer, med kafeèr og butikkutstillinger. Østengen & Bergo har også laget masterplan for hele kvartalet.