Ullerud Sykehjem

  • Sted: Drøbak
  • Oppdragsgiver: Frogn kommune/Ilje AS
  • Arkitekt for bygg: Ottar arkitekter AS
  • Areal: n/a
  • Status: Ferdigstilt 2004

Det har vært et hovedmål å ta vare på, understreke og videreutvikle det eksisterende gårdsanlegget på Ullerud. I tillegg fremstår anlegget med et formspråk og materialbruk der det klart kommer til uttrykk hva som er nytt og gammelt.

Rekken av lindetrær, som er en rest etter en gammel allé, er en viktig del av anlegget. Trærne er med på å understreke hovedbygningens monumentalitet og markerer hovedinngangen til det nye sykehjemmet. Den gamle hagen er restaurert og videreutviklet, og det er opparbeidet en trafikksikker gangvei for institusjonens beboere. I tilknytning til institusjonens dementavdeling er det opparbeidet en inngjerdet sansehage.