Tvedestrand barneskole

  • Sted: Tvedestrand kommune
  • Oppdragsgiver: Tvedestrand kommune
  • Samarbeidspartner: SPINN Arkitekter AS
  • Areal: 27 daa
  • Status: Forprosjekt

Tvedestrand skal bygge ny barneskole nær sentrum, i overgangen til viktige friluftsområder.  Målet har vært å utforme et skoleanlegg som «..hører hjemme i Tvedestrand». På den skogkledde og svært kuperte tomta er bygget løst opp og omhyggelig innpasset for å bevare mest mulig av eikeskog og terreng tett på skolebygget. Skog, terreng og svaberg vil utgjøre en  viktig del av de aktive utearealene.  Regnvann skal fordrøyes lokalt og nyttes som trivselsskapende element i utearealene. En liten eksisterende elv skal ledes gjennom og animere utearealet og benyttes i naturfag, samtidig som den vil ha en viktig rolle i overvannshåndteringen. Planen rommer hjemmeområder  for ulike aldersgrupper og forsterket avdeling.  Skoleanlegget utformes med idrettsarealer, amfi og stier og terrengsykkelbane, og skal bli et godt tilbud også utenfor skoletid.  Utearealene er gitt en uformell og naturpreget utforming, som sammen med bygningene skal innpasses i Tvedestrands karakteristiske miljø.

Da området fra før rommer både ungdomsskole og idrettshall har en betydelig utfordring vært å organisere en trafikkløsning der også den nye barneskolen får et trygt og funksjonelt trafikkmønster, med universelt utformede atkomster til eksisterende og nye bygg.