Tromsø museum

  • Sted: Tromsø
  • Oppdragsgiver: Universitetet i Tromsø
  • Samarbeidspartner: Viel Bjerkeset Andersen
  • Areal: 8700 m2
  • Status: Forprosjekt 2005

Tromsø museums uteareal trenger en ny og bedre utforming som harmonerer med, og styrker museets arkitektur og karakter. Parkeringsfunksjonen flyttes til sidearealene av museet og det etableres en sjenerøs forplass i form av en løper mot museets hovedadkomst.

Løperen/ belegget er en kunstnerisk utsmykking. Forplassen avgrenses av opphevede og nedsenkede plenflater definert av presise natursteinsmurer. Murene gir anlegget rikelig med sekundære sitteplasser. Beplantningen er planlagt med tanke på å styrke det omkringliggende skogspreget.