Torstad Ungdomskole

  • Sted: Hvalstad
  • Oppdragsgiver: Asker kommune
  • Samarbeidspartner: L2 Arkitekter AS
  • Areal: 26 500 m2
  • Status: Ferdigstilt 2007

Det er lagt vekt på å bevare eksisterende trær og integrere disse i uteanlegget. Dagens terreng er justert, og murer og terrasseringer bidrar til mer brukervennlige areal.

Den tidligere bratte og ubrukelige skråningen mot ballbanene er formet på nytt, og det er anlagt et gressamfi med 3 terrasser. Et trappeløp binder øvre og nedre del av skoleanlegget sammen.

I skolegården er det lagt vekt på at ungdommene skal ha mange sittemuligheter, med sittekanter og tretrapper. Tretrappen kan brukes som uteklasserom.