Tonsenhagen Skole

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
  • Arkitekt for bygg: Arch Uno AS
  • Areal: 6300 m2
  • Status: Ferdigstilt 2014

Eksisterende Tonsenhagen skole skal bygges ut og dette medfører en restaurering av utearealene. Skolens utearealer var ikke universelt utformet verken med tanke på gangveier, lekearealer eller inngangsparti.

Oppgaven har gått ut på å skape gode og varierte utearealer for de ulike aldersgrupper og behov samt tilrettelegge for alle brukere.  Store flotte furutrær på tomta er bevart så langt det har vært mulig. Høydeforskjeller utnyttes til sittekanter og amfi. Utformingen støtter opp under bygningsmassens struktur og danner «forhager»  med ulike aktiviteter.

 

Foto: Jiri Havran