Tømmerli omsorgsboliger

  • Sted: Brumunddal
  • Oppdragsgiver: Ringsaker kommune
  • Samarbeidspartner: Pir II
  • Areal: 13 daa
  • Status: Ferdigstilt 2018

Tømmerli omsorgsboliger ligger tilknyttet eksisterende omsorgsenter på Tømmerli i Brumunddal. Det nye omsorgsbygget er tilknyttet eksisterende bygg via en overbygd gangpassasje utendørs.

Tomten er trang og bygget ligger høyt på tomten på grunn av grunnvannskilde som renner gjennom tomten. Hovedinngangen ligger mot eksisterende bygg og det skal etableres en atkomstplass med HCP, avstigningsmuligheter fra bil og noe grøntareal. I framkant av tomten ligger ”Hagen”, som er utformet som sansehage med tematiserte bed og oppholdsmuligheter. I ”Hagen” har beboerne mulighet for å gå en rundløype. ”Hagen” skal utsmykkes med benker, planteurne og markering av Tømmerlikilden gjennom kunstprosjekt av kunstneren Peder Istad.