Tiedemannsfabrikken

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Ferd eiendom AS
  • Samarbeidspartner: Lund & Slåtto AS
  • Areal: 100.000 m2
  • Status: Reguleringsplan 2007

Tiedemannsfabrikken er lokalisert innenfor den nye Ensjøbyen. Her skal det bygges 1500 nye boliger med tilhørende friområder. Det aller meste av eksisterende bygningsmasse skal rives. Dette skal utføres i flere trinn og over en periode på 10-15 år. Det er viktig å få på plass grønnstruktur, stier, veier og plasser på en måte som gjør at området gradvis blir et godt sted å bo, og slik at tilgjengelighet og muligheter for rekreasjon og opphold ute i nærmiljøet blir ivaretatt.

Vi har lagt vekt på å styrke de kvalitetene som området har i dag. Pipa til fabrikken bevares som et kulturhistorisk landemerke og integreres i den største parken i Ensjøbyen; Tiedemannsparken. Variasjon og mangfold der gode, universelle løsninger innbyr til bred bruk for beboere og andre brukere er et viktig grunnleggende prinsipp for vårt arbeid.