Teknobyen

  • Sted: Trondheim
  • Oppdragsgiver: KLP eiendom
  • Arkitekt for bygg: Narud Stokke Wiig
  • Areal: n/a
  • Status: Skisseprosjekt 2013

Tomta ligger sentralt i byens grøntstruktur, med Nidelva på vestsiden og Høgskoleparken på Gløshaugen et lite stykke mot øst. Utearealene rundt Abels hus knytter seg som grønne perler på strengen som strekker seg fra Nidelva til Gløshaugen – en forbindelse Trondheim kommune jobber med å utvikle til en frodig, grønn forbindelse.

Uteområdet består av flere mindre uterom som bindes sammen av et sentralt gårdsrom. Uterommene strekker seg som en stjerne gjennom bygget og ut i mellomrommene mot omgivelsene og oppløser slik delvis skillet mellom ute og inne, samtidig som de knytter prosjektet til omkringliggende områder.

Uterommene strekker seg på tvers av ‘Elvediagonalen’ som beveger seg gjennom prosjektet. Dette er et langstrakt rom som skaper en grønn forbindelse mellom Nidelva og Dalsenget torg og grønne gressflater oppover mot parken. Elvediagonalen leder til en lysning i den tette elvevegetasjonen som muliggjør bevegelse ned til elva. Uterommene etableres som en kombinasjon av et sammenhengende hardt belegg og større vegetasjonsfelt. Sammen med sedumtak på bygget, er de nye byrommene med på å styrke den grønne strukturen i bydelen.

BREEAM prosjekt (Building, Research, Establishment – Environment Assessment Method)