Strandsaga

  • Sted: Mjøsa
  • Oppdragsgiver: Ringsaker kommune
  • Areal: 300 daa
  • Status: Forprosjekt

Oppgaven har gått ut på å utvikle et stort friluftsområde mellom E6 og Mjøsa. Prosjektet har vært to-delt – Et konsept for potensialet og helhetsplan for hele strandsonen, og en mer detaljert plan for selve Strandsagaområdet. Vi har i tillegg bidratt med tekst og illustrasjoner til reguleringen for området.

Konseptet legger opp til en fingerfletting hvor den allerede varierte Mjøskanten forsterkes, og tydeliggjøres ved at vann og land trekkes hhv. ut og inn. Fingerflettingen understrekes ytterligere ved at Grøntstrukturer legges på tvers av strandlinjen og området, og bryter opp dagens lange åpne strekk. Dette gir mer varierte landskapsrom i menneskelig skala. De tverrgående vegetasjonsfeltene skaper overganger til nye opplevelser med et mangfold av uterom, opplevelser og stemninger.

Utformingen legger opp til en allsidig bruk for alle aldersgrupper, som varierer i løpet av året. Stedlige ressurser og historie benyttes til å utvikle et særpreg.