Statoil Fornebu

  • Sted: Fornebu, Bærum
  • Oppdragsgiver: IT Fornebu Eiendom AS/ Stor-Oslo Prosjekt AS
  • Samarbeidspartner: Alab
  • Areal: 79000 m2
  • Status: Forprosjekt 2010

Prosjektet har vært å utvikle landskapsplan i forbindelse med nytt kontor for Statoil, samt hotell. Planen omfatter en større sentral park fylt med aktiviteter, gode oppholdsplasser og rom for kunst, en representativ og funksjonell forplass, samt en hyggelig og intim hotellhage.

Ideén har vært å utvikle et overordnet grep for terrengformingen og vegetasjonsbruken som tar utgangspunkt i det opprinnelige nordøst-sydvestgående foldelandskapet som skal gjenskape noe av omkringliggende landskapskarakter på Fornebu. På nedsiden av Fornebupromenaden ligger rester av dette opprinnelige landskapet. På oversiden av denne etableres stilisert Fornebuskog, stedegen vegetasjon, med tydelig retning.

Vegetasjonsbeltene og terrenget skaper ulike rom. Noen av beltene ligger litt vridd for å gi ly til oppholdsarealene. Mellom vegetasjonsbeltene er det store plener med god utsikt mot sjøen. Parken trekkes helt inn til bygget. Mot adkomstsonen/forplassen ligger i hovedsak vegetasjonsbeltene som staudefelt. Overvannshåndtering på terreng med et system av rennende vann og dammer beriker parken.