Stangholmen reguleringsplan

  • Sted: Risør
  • Oppdragsgiver: Risør Kommune
  • Areal: 86 000 m2
  • Status: Reguleringsplan 2013

Østengen & Bergo har i samarbeid med arkitekt Sverre Krefting utarbeidet et forslag til reguleringsplan for Stangholmen, en øy like utenfor Risør. Reguleringsplanen baserer seg på et skisseprosjekt utført av Østengen & Bergo i samarbeid med Sverre Krefting som ser på muligheten for å utvikle Stangholmen til en friluftspark.

Reguleringen legger opp til en forbedring av tilgjengeligheten til øya og fremkommeligheten på land. Den nye planen legger til rette for servicebygg, utvidet båthavn og badeplass.