Spesialsykehuset for epilepsi

  • Sted: Bærum
  • Oppdragsgiver: Statsbygg/SSE
  • Samarbeidspartner: Ottar arkitekter AS
  • Status: Ferdigstilt 2006

Tomten ligger i et åpent landskapsrom med bølgende gressletter, og rekker og grupper av store, flotte trær. Det har vært et overordnet mål å innpasse tilbygget slik at mest mulig av parkdraget og trærne bevares. Videre har det vært viktig å innpasse ny vei på best mulig vis i landskapet, og utføre presise terrengformer som underordner seg landskapsdraget.