Sluppen

  • Sted: Aurland kommune
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen/turistvegseksjonen
  • Areal: 1,5 daa
  • Status: Under bygging

På vegne av Nasjonale turistveger/Statens vegvesen har vi tegnet en oppgradering av eksisterende rasteplass Sluppen, ved Vardahaugselvi på Aurlandsfjellet.

Tiltaket går ut på oppgradering og oppstramming av eksisterende parkeringsplass til en rasteplass samt å utbedre sti ned til elva.
Plassen avgrenses av bølgete natursteinsbrystning som tar opp formen til landskapet rundt.

Ned mot elven etableres det en gruset sti med steintrinn lagt i terrenget. Stien støttes stedvis opp av natursteinsmurer, for å få en jevn og god sti på 1,5m bredde. Langs sti etableres oppholdsplass med benk. Det settes også en benk i skogen, langs eksisterende stitråkk.