Skøyentorget

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Fram Real Invest AS
  • Areal: 800 m2
  • Status: Ferdigstilt 2011

Skøyentorget ligger langs Karenslyst Allé på Skøyen. Torget er forplass til et kjøpesenter og p-hus, som har slitt med anonym beliggenhet og for lite besøk.

Skøyentorget er nå omdannet til en synlig og attraktiv plass med sin egen tydelige identitet. Hovedelementene på Torget er et dekke i sort og hvit granitt som markerer areal for fotgjengere, en rød løper i gummiasfasfalt som synliggjør hovedinngangen til senteret, og spredte sitteelementer som innbyr til opphold. Torgets granittdekke med striper som en gigantisk barcode danner en samlende flate som henspeiler på de omkringliggende kommersielle funksjonene.

Om kvelden synliggjøres plassen med nedfelte lysstriper i den røde løperen og i sitteelementene. Én lysmast med flere prosjektører opplyser torget med markerte lyskjegler etter mørkets frembrudd. Kantstein langs innkjøring til p-hus er perforert med innfelte up-lights.