Skjervsfossen Naturvandring

  • Sted: Granvin, Voss
  • Oppdragsgiver: SVV Turistveiprosjektet
  • Samarbeidspartner: Fortunen arkitekter
  • Status: Ferdigstilt 2016

Det er gjennom Vossapakko satt av midler til å gjøre tiltak på den gamle vegen i Skjervet/Skjervsfossen etter at hovedtrafikken er flyttet til tunell. Østengen & Bergo AS ble tildelt oppdraget med å utarbeide aktuelle tiltak for vegfarende turister på denne strekningen. Skjervsfossen er en stor naturattraksjon, men er vanskelig tilgjengelig i dag.

Plankonseptet legger opp til turer med ulike opplevelser – fra ekstremsport til tur-kos rundt fossen. Flere av stiene er universelt utformet, dvs. tilgjengelig for alle besøkende. Den dramatiske naturen får dominere, menneskeskapte konstruksjoner må være diskrete og underordne seg naturen her.

Prosjektet legger opp til at man kan oppleve fossen på ulike måter og fra ulike punkter. KANTEN går tett inntil fossens stup, HYLLA og NEDRE HYLLA gir et dramatisk og eventyrlig nært syn av fossen fra to mellomliggende nivåer, TRAPPA slynger seg ned det stupbratte landskapet, og binder øvre og nedre nivå sammen. Til sist gir DUSJEN nærkontakt med det våte elementet.

Foto: Pål Hoff