Silurveien 2

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Selvaag Bygg
  • Samarbeidspartner: Nordic
  • Areal: 5500 m2
  • Status: Forventes ferdigstilt 2014

Silurveien 2 er et kontorbygg beliggende i frodige omgivelser med edelløvskog som nærmeste nabo. Det grønne preget trekkes inn på tomten ved en variert og frodig beplantning som skal avspeile årstidenes skiftninger.

Gang-/sykkel- og turveier sørger for god atkomst, fra alle sider til byggets tydelig markerte innganger. På smale arealer etableres fl etting av grønt og grått til glede for de som går gjennom, forbi eller ser ned på staudefeltene.

Hagerommene inviterer til korte pauser . Der naturen møter høye vegger henger vegetasjonen ned og over murene. Der terrenget ligger hevet over omkringliggende landskap, urbaniseres landskapet. Plasser og gangveier langs byggene dekkes med solide heller og utemøbler av høy kvalitet som danner gode møteplasser for ansatte og gjester. Kantinens rause solvendte terrasse gir også mulighet for uteservering. Om kvelden vil god belysning fremheve anlegget og bidra til trygge og oversiktlige forhold og hyggelig atmosfære.