Schandorffs plass

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Höegh eiendom AS
  • Areal: 2500 m2
  • Status: Ferdigstilt 2009

Tidligere Schandorffs gate, en blindgate og parkeringsareal som stanget i en mur mot Fredensborgveien, er i dag Schandorffs plass. Plassen avslutter en sammenhengende bymessig grøntstruktur, hvor utfordrende terrengforskjeller er vendt til et positivt kjennetegn for plassen. Den er både en grønn, universell forbindelse i byen i og et sted for opphold.

Det vært en intensjon å anlegge et grønt parkrom med nøkterne midler, noe som avspeiles bl.a i materialbruk. To store trær er omhyggelig bevart gjennom byggefasen. Sammen med masseplantinger av blomstrende iris, kattemynte, lavendel og marikåpe skapes en frodig og vakker effekt, hovedsakelig i blått, gjennom sesongen. Etter hvert vil en innplantet kirsebærlund bidra med hvit vårblomstring. Plenen bidrar til en rolig ramme rundt Trefoldighetskirkens hovedskip og kan brukes som soleplen. Vegetasjon og plener bidrar til et godt bymiljø, byøkologisk styrking, helse og opplevelse i et tett byområde.

Kategorivinner Landskap, Innovasjonsprisen for universell utforming 2011.

Se forvandlingen fra et “ikke-sted” til et godt, grønt rom for alle i Norsk Design- og Arkitektursenter`s film om Schandorffs plass på vimeo. (English subtitles)