Ryfast – Solbakk

  • Sted: Solbakk, Strand Kommune
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen region vest
  • Samarbeidspartner: COWI
  • Status: Reguleringsplan og detaljplan 2005-2006

Ryfast, som er en forkortelse for fastlandsforbindelse til Ryfylke, vil bli verdens lengste undersjøiske tunnel. Ryfast-Solbakk omfatter Ryfylkesiden av tunnelen som forbinder Hundvåg i Stavanger og Solbakk i Strand kommune.

Trasé for den undersjøiske tunnelen er i hovedtrekk fastlagt gjennom tidligere planarbeid. Arbeidet med en ny reguleringsplan består hovedsakelig i å vurdere alternative lokaliseringer for dagsone-anleggene i tilknytning til Solbakktunnelen, samt å finne gode løsninger for disse. Vår intensjon har vært å skåne den grønne åsen for store inngrep, ved å legge tunnelportal parallelt i strandsonen. Dette muliggjør også anlegg av en rasteplass og badestrand.

Østengen & Bergo har utformet helhetsplan for dagsoneanlegget, konstruksjoner og landskap.