Rommen Skole og kultursenter

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
  • Samarbeidspartner: L2 Arkitekter
  • Areal: 36 200 m2
  • Status: Ferdigstilt 2010

Rommen skole & kultursenter omfatter barne- og ungdomsskole, flerbrukshall, kultursal og folkebibliotek. Anlegget er tilrettelagt for aktiviteter som gjenspeiler skolen og brukernes interesser og behov, inne så vel som ute. Bygget ligger i et skrånende ravinelandskap hvor vegetasjonsbelter fletter seg inn i skoleområdet og danner grønne forbindelser til omgivelsene. Taket er dekket med sedum og sklir inn som en del av landskapet med sitt lette, bølgende uttrykk inspirert av ravinelandskapet omkring.

Rundt bygget finnes mindre soner med varierte funksjoner: ‘Festplassen’ er et solfylt oppholds- og møtested for større og mindre folkemengder. ‘Aktivitetsstrengen’ binder området sammen i nord- sydgående retning og utfordrer til lek og aktivitet. Utearealet som helhet gir variert mulighet for fysisk forstring, lek og idrett og tilbyr utfordringer for alle aldersgrupper. Samtidig finnes det rom for hvile, ro og læring. Gangveier, parkering og dropoff skaper god sirkulasjon og adkomst til området, som i sin helhet er tilpasset krav til universell utforming.

Overflatevann ledes ut i våte drag og bidrar i samspill med sedumtaket og en forsterket grøntstruktur til et bærekraftig anlegg med sterk miljøprofil og læringsverdi.

Foto: Espen Grønli, Rolf Estensen, Østengen & Bergo