Risør Torg og gater

  • Sted: Risør
  • Oppdragsgiver: Risør Kommune
  • Areal: 4000 m2
  • Status: Første del, ferdigstilt 2009

Risørs vakre bysentrum rundt Pollen skal oppgraderes. Med byens ry som kunst- og kulturby skal byrommene styrke byens identitet, samtidig som myke trafikanter, trafikksikkerhet og kollektivtrafikk skal tilgodesees.

Risør er pilotkommune for universell utforming. Sentrumsprosjektene vil bli de første prøvesteinene. Byens desiderte sentrum og arena for handel, festivaler og dagligliv, Torvet, fornyes radikalt ved trebrygger som uformelle sitteplasser, scene og vannkant.