R25 – Regjeringskvartalet

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Statsbygg
  • Samarbeidspartner: Landskapsfabrikken, Dyrvik arkitekter, NSW arkitekter, L2 arkitekter
  • Areal: Ca. 64 daa
  • Status: Konkurranse

Regjeringsparken – en park for alle

I 2016 utlyste Statsbygg en plan- og designkonkurranse for nytt Regjeringskvartal i Oslo. Østengen & Bergo var en del av teamet R25 og konkurranseforslaget «Sekvenser».

Prosjektet hadde fokus på helhetlig design, hvor landskap og bygninger sammen dannet Regjeringsparken.  A-blokken er integrert i parkanlegget og taket er gjort tilgjengelig for publikum. I Regjeringskvartalet er det jobbet med «rom i rommet», hvor tematiserte ideer, inne og ute, gir interessante og varierte romforløp. Det er lagt vekt på å lage både formelle og uformelle møteplasser, som kan brukes aktivt av ansatte, besøkende og byens befolkning. Parken er tenkt å være en mulighet til ytring og kommunikasjon mellom befolkningen og myndighetene.

Gjennom å gi gatenettet en individualitet og identitet gir det en bedre orientering i område, både for gående, syklende og annen transport. Grubbegata er den byøkologiske strengen i anlegget og en viktig gate i håndtering av overvann. Gjennom den blågrønne strukturer og akser integreres regjeringskvartalet i byveven.

Foto: Dyrvik arkitekter og MIR