Øvre Eiker Rådhus

  • Sted: Hokksund
  • Oppdragsgiver: Øvre Eiker Kommune
  • Areal: 4800 m2
  • Status: Skisseprosjekt 2014

Øvre Eiker Rådhus er sentralt beliggende i Hokksund sentrum. Bygget, kjent som tettstedets “hvite svane” ble oppført i funksjonalistisk stil av Arkitektfirmaet Arneberg fra 1964-72. Mange av byggets kvaliteter kommer fortsatt fram, mens utearealene har behov for en oppgradering tilpasset nåtidens funksjoner og bedre tilgjengelighet.

Østengen & Bergo har utarbeidet et skisseprosjekt som tilgodeser ønsket om mer allsidig og aktiv bruk av rådhusplassen og tilstøtende grøntområde. Plassen får et grønt, flerfunksjonelt sittemøbel og sykkelholder som fortsatt gir rom til store arrangementer.  Plassering av sykkelparkering og holdere er nøye avstemt i forhold til byggets arkitektur og funksjonsbehov. Grøntområdet blir til Rådhusparken, et møtested med lekeplass til småbarn, benker og pentanquebane. Gangbane og forbindelseslinjer i parken styrkes, så den blir en naturlig snarvei i Hokksund. Eksisterende trær bevares med egne, grønne “øyer”.