Østebø

  • Sted: Risør
  • Oppdragsgiver: Risør Kommune
  • Areal: 681 000 m2
  • Status: Reguleringsplan 2013

Østengen & Bergo har vært engasjert av Risør kommune til å utføre en områdeplan for Østebø i Risør kommune. Kommunen ser et behov for å utvikle området, og ønsker en helhetlig rammeplan.

Det er en rekke private initiativer i området hvor ulike tomteeiere ønsker å utvikle sine tomter til bolig og næring. Områdeplanen for Østebø legger opp til en langsiktig og samordnet utvikling av vei-, næring/handel, avfallsmottak, industri og boliger i området.