Oppvekstsenter Åros: barnehage og barneskole

  • Sted: Røyken
  • Oppdragsgiver: Røyken Eiendom
  • Areal: 28 000 m2
  • Status: Ferdigstilt 2004

Tomten ligger i et sørvestvendt skogsområde med varierende skogskarakter og koller med furutrær. Det har vært viktig å ta vare på mest mulig av tomtas naturkvaliteter ved plassering av bygg, adkomstarealer og parkering, samt å utnytte disse kvalitetene som arena for lek og læring.

Det er laget gode forbindelser fra skoleplassen og til eksisterende turveier og stier. Stien ledes via ulike aktiviteter som klatre- og balanselek og bålplass med lavvo. Ved hovedadkomsten til skolen er det lagt ned et kompass i asfalten der barna kan lære om himmelretningene. Bokstaver i alfabetet og dyrespor av de vanligste dyrene i området er malt på skoleplassen.

Det er lagt inn skolehager og uteklasserom. Barnehagen har fått en beliggenhet som drar nytte av skogen og aktivitetene som er knyttet til denne.