Oksenøya

  • Sted: Bærum kommune
  • Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS
  • Samarbeidspartner: Arkitektgruppen Lille Frøen og ARKITEMA
  • Areal: 36,1 daa
  • Status: Under bygging

1. Premie i konkurranse

Østengen og Bergo har som en del av prosjektteamet til Veidekke utarbeidet konkurranseforslag, Treklang, for Oksenøya senter på Fornebu. Oksenøya senter består av skole, barnehage, bo – og behandlingssenter (BBS) og idrettsanlegg, med fokus på å skape et nærmiljøanlegg med sambruk, flerbruk og merbruk på tvers av generasjoner.

Landskapet beveger seg fra et urbant utformet landskap mot Forneburingen til et mer landskapelig utformet landskap mot Nansenparken i sør. I landskapsprosjektet har det vært fokus på å skape gode og universelle gangforbindelser med gode terrengmessige overganger både internt på tomten og mot omliggende parkarealer. Det har vært fokus på de myke trafikantene og all kjørende trafikk er lagt til Forplassen. Syklende kommer inn fra øst og vest til rause parkeringsarealer i randsonene eller til egne innganger til parkeringskjeller. Slik er det skapt et anlegg hvor barn og eldre kan bevege seg trygt mellom de ulike uterommene som utgjør anlegget.

Det er lagt vekt på at Oksenøya senter skal være et varig og lekent anlegg av høy kvalitet. Det er lagt opp til varierte oppholds- og aktivitetsområder for alle aldersgrupper og ulike kjønn. Anlegget skal gi overraskelser, gjøre brukerne glad, være rekreativt og redusere hverdagsstress.