Nytt Nasjonalmuseum

  • Sted: Vestbanen, Oslo
  • Oppdragsgiver: Kleihues + Schuwerk/ Statsbygg
  • Areal: 12600 m2
  • Status: Ferdigstilt 2022

Østengen & Bergo er engasjert som landskapsarkitekt for det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen. Det arkitektfaglige idégrunnlaget for landskapsutformingen er hovedsakelig basert på de arkitektoniske ideer i Kleihaus & Schuwerk’s vinnerutkast for Nasjonalmuseet. Dette består først og fremst av en intim og skjermet plass, Museumsplassen, foran museets hovedinngang, omgitt av museets storlinjede vegger på to sider, og Vestbane- og sidebygningens mindre og mer detaljerte fasader på nordøstre side.

Plassen vil få mange sittemuligheter integrert i museets fasader, og mot Vestbanebygningens fasader. Museumplassen skal fremstå som en urban plass rundt et stort tuntre, med et enkelt, fleksibelt gulv som kan romme folkeliv, faste eller midlertidige kunstverk, kaféstoler og køer. I den solrike skrenten opp til Dronning Mauds gate anlegges sittetrapper, som møtested eller hvile for slitne besøkende.

På byggets steinfasader, langs Dronning Mauds gate, nordvestfasaden og mot Dokkveien plantes villvin, i tråd med byens tradisjon på sentrale stein- og murbygg.

Som del av viktige byomgivelser har forprosjektet også omfattet landskapsbearbeiding og tilplanting av omkringliggende gater og plasser, selv om dette strekker seg utenfor tomten.