Nyhavn Boliger

  • Sted: Bergen
  • Oppdragsgiver: Selvaag Bolig
  • Areal: 8300 m2
  • Status: Forprosjekt 2011 – 2012

Nyhavn er et tidligere industriområde i Bergen som skal transformeres til et boligområde. Tomta er omkranset av grønne åser og bratte fjellskjæringer i øst og vest, og grenser til sjøen i syd. Her åpner landskapet seg med utsikt mot byfjorden, skipstrafikk og Bergen sentrum.

Parkering legges under bakken, og det skal anlegges en offentlig gangvei som knytter åssidene sammen tvers over området, via et lite torg i sjøkanten. Frodighet og mangfold har vært viktig i dette prosjektet. De grønne åsene forlenges ned på tomta ved at klatreplanter etableres på de bratte fjellskjæringene. I tillegg benyttes klatreplanter på fasader og på espalier mellom byggene. Terrengforskjeller tas opp med en stor skulpturell plantetrapp.

Utearealet er todelt. Beboerne får en hyggelig og skjermet hage i nord med petanquebane, grillplasser og mindre sittegrupper. I sør etableres et uterom med urban karakter. Det etableres en strandpromenade og lengst syd, en badebrygge og badeplass med stupetårn til glede for alle.