Nye Løren Skole

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
  • Samarbeidspartner: L2 Arkitekter AS
  • Areal: 22 000 m2
  • Status: Ferdigstilt 2009

Kapasitetsproblemer på eksisterende skolebygg presset fram en rask beslutning om oppføring av en ny paviljong. Tomtas store høydeforskjeller og paviljongens krav til flat tomt har skapt store utfordringer ifht. terreng, kommunikasjonslinjer og universell tilgjengelighet.

Liten plass og stor høydeforskjell mellom nytt og eks. bygg er løst med murer, trapper og ramper.

Det er lagt stor vekt på å skape gode forbindelseslinjer, oppholds- og lekeareal for alle. I forlengelse av trappen er det formet et amfi /uteklasserom som ligger solfylt og vendt mot et nytt og større lekeareal.

Prosjektet har skapt flere uterom på ulike nivåer, alle med god innbyrdes kontakt og med god kontakt til grøntområdene.