Nye Kringsjå Studentby

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Studentsamskibnaden i Oslo
  • Samarbeidspartner: Telje, Torp & Aasen Arkitekter AS
  • Areal: 12 000 m2
  • Status: Ferdigstilt 2006

Prosjektet omfatter 1. del av en totalrehabilitering av Kringsjå og Fjellbirkeland studentbyer med 2500 hybler. Byggetrinnet bygger på forprosjekt utført våren 2005 og omfatter en høyblokk og to lavblokker samt tilhørende uteareal. I tillegg inngår en ny cafe med uteservering, hovedadkomst med trapper og ramper fra Sognsveien, og til slutt adkomsttorget som er knutepunktet i hele studentbyen.

Et hovedmål har vært å skape et funksjonelt og tydelig anlegg med gode møteplasser for alle brukere. Universell utforming har vært et sentralt tema. Trappeanlegget er åpnet opp og det er bygget ramper tilpasset rullestolbrukere. De gamle takene og murene er revet for at anlegget skal oppfattes lyst og luftig.

Adkomsttorget er opparbeidet med nytt hellebelegg og det er laget et møtested av glassbetong, med lys, benker og trebeplantning. Anlegget er blitt funksjonelt og oversiktlig, med nye gangveier og ny parkbelysning. De nye familieleilighetene i 1. etasje har fått skjermede uteplasser med treplatting og beplantning.