Nye Førde Helsetun

  • Sted: Førde
  • Oppdragsgiver: Førde Kommune
  • Samarbeidspartner: Ottar Arkitekter AS
  • Status: Ferdigstilt 2004

Et nytt helsetun med service- og omsorgsboliger og sykehjem er reist på den tidligere sykehjemstomta.

Prosjektet omfatter utforming av atkomst, parkeringsarealer og parkområder på en bratt og komplisert tomt i utkanten av sentrum.