Nittedal Sentrumsutvikling

  • Sted: Nittedal
  • Oppdragsgiver: Nittedal Kommune
  • Arkitekt for bygg: 1127 000 m2
  • Areal: Dyrvik Arkitekter AS
  • Status: Parallelloppdrag 2010

Østengen & Bergo har sammen med Dyrvik Arkitekter vært et av tre team som har utarbeidet en mulighetsstudie for utvikling av Rotnes sentrum i Nittedal kommune, hvor kommunen ser for seg en stor vekst de neste tiårene. Prosjektet viser en økning på 3000 boliger i sentrum, i tillegg til en større økning i næringsområder, offentlige bygg samt jernbane -og buss stasjon.

Gjennom landskapsanalyser og med utgangspunkt i stedets kvaliteter har vi utviklet et sentrum hvor Nittelva- og Ørfiskebekkens vann -og flomlandskap har fått en sentral rolle i byens avgrensning, og som byens sentrale fremtidige rekreative element. På tvers av bystrukturen forbindes landskapet i øst og vest ved de store grønne kilene, som skaper god sikt mellom by og det åpne landskapet.