Mulesvingen Barnehage

  • Sted: Bergen
  • Oppdragsgiver: Kanvas / Bergen Kommune
  • Samarbeidspartner: Momenta arkitekter AS / Willa Nordic AS
  • Areal: 5200 m2
  • Status: Ferdigstilt 2008

Svært bratt terreng er en utfordring for å skape bruksvennlige uterom. Dette er løst ved at utearealet terrasseres med murer, og broer fra hver etasje i bygget har forbindelse til nivåer ute. Utvendig forbindes de ulike nivåene med trapper og skråninger som utnyttes til lek og klatring. Trappefri forbindelse mellom nivåene skjer via heis innendørs.

De høye murene utnyttes til klatring, små hulrom i murene males i regnbuens farger og kan fungere som utstillingsrom. Enkelte murer kles med klatreplanter. Regnvannet samles opp og ledes til et basseng med planter og store elvesten.