Fjordparken

  • Sted: Mo i Rana
  • Oppdragsgiver: Rana Kommune
  • Status: Invitert konkurranse 2013

Rana kommune ønsker å åpne byen mot fjorden, og omskape 1,3 km. forfallen sjøfront til et mye brukt utfartssted i Mo i Rana.

Fjordparkens mål er å knytte by og fjord tettere sammen, gjennom et belte av opplevelser og attraktive oppholdssteder langs sjøen. Fjordparken samler sjø og land til en helhetlig opplevelse og identitet, et sted å besøke. Havmannsaksen og Moholmen fremheves, og en ny havn i sør, Movika, danner en lun favn. Sammen med småbåthavnen utgjør disse ryggraden i Fjordparken, men gir muligheter for andre innslag som kan opparbeides i tråd med kommunens planer og muligheter. Parkens attraksjonskraft styrkes ved innpassing av aktivitetstilbud til alle aldersgrupper.

Sjøfronten i Mo i Rana er et værhardt sted. Utformingen av Fjordparken har derfor et røft uttrykk, med robuste materialer som speiler byens identitet med stålindustri og skogbruk. I Fjordparken finnes både steder hvor du opplever naturkreftene og været, og intime oppholdsrom i le. Denne romlige variasjonen er forslagets særlige fokus, både i stor og liten skala.