Mjøsli Masterplan

  • Sted: Stange og Eidsvoll Kommune
  • Oppdragsgiver: Conceptor Eiendom AS
  • Samarbeidspartner: Hej
  • Areal: 7400 daa
  • Status: Reguleringsplan 2007

Grunneierne i Stange almenning ønsker å utvikle større hytteområder i åsen langs Mjøsa. I det vakre skogområdet legges ut byggefelt innenfor et nettverk av grønne korridorer, “natur inn-natur ut”.

Masterplanen vil være et levende dokument for å styre en langsiktig utvikling.