Meyerløkka Gårdsrom

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Status: Ferdigstilt 2004

Kvartalet består av 11 eiendommer. Det fallende terrenget er utnyttet til terrasseringer slik at det dannes mindre, varierte rom i rommet.

Sitteplasser og sykkelparkeringer er lagt i tilknytning til hver eiendom. Store plenflater er løftet opp og danner det sentrale motivet. Blomstrende trær plantes inn mellom eksisterende store trær. Klipte hekker skaper mindre rom der det er behov for det. Stauder i gult, rødt og blått plantes etter et system basert på himmelretningene.

På det øvre nivået er det bruddskifer, på det nedre en kombinasjon av grus og plasstøpt betong med tilslag som vaskes frem. Takvannet ledes i åpne renner til fordrøyning i grunnen.