Mesterfjellet Skole

  • Sted: Larvik
  • Oppdragsgiver: Larvik Kommune
  • Samarbeidspartner: Cebra Arkitekter (DK) og Spinn Arkitekter/Various
  • Areal: 11 000 m2
  • Status: Ferdigstilt 2014

Prosjektet er basert på en kompakt bygning med minimalt fotavtrykk for å få et attraktivt og godt uteareal til glede for skolen og nærområdet. Skoletomta ligger tett opp til foten av det karakteristiske Mesterfjellet mot nord og grenser mot en vakker park i sydvest. Et grønt drag fra Mesterfjellet drysses ut over skoleområdet og skaper en grønn forbindelse til parken. Det topografiske særpreget fremheves og styrkes. Inngangene til skolegården knytter seg opp til den øvrige infrastrukturen i byen, er lett tilgjengelige fra ulike hold og bidrar til åpne, aldersdifferensierte og generøse uterom.

Skolens uterom er strukturert ved Skoletorget, Lekesonen og Idrettssonen. Skoletorget omkranser skolen og dens innganger. Lekesonen består av aldersbestemte lekeøyer, inspirert av strukturen til den lokale granittbergarten Larvikitt. Idrettssonen består av ballbaner samt en hinderløype.

1. Premie, prekvalifisert konkurranse 2011 

Foto: Jiri Havran